Velkommen til NBCGs hjemmeside

Fra web-redaktøren: NBCGs nettsider oppdateres og utvikles kontinuerlig. Tilbakemeldinger om brukervennlighet, ønsker om endringer, forslag til lenker eller aktuelt stoff etc. mottas med takk. Se nederst på siden for kontaktinformasjon.


Behandlingsanbefalinger/skjemaer - klikk her

Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft - klikk her

22.01.15: Referat fra styringsgruppemøte i NBCG fra november 2014 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre, samt under "arkiv"). Det er også lagt ut "Nytt fra NBCG" på de samme stedene.

14.10.14: Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert i tråd med endringer vedtatt i NBCG ved styringsgruppemøtet i juni.

16.09.14: Oppdatert behandlingsskjema for ikke-hormonell behandling av metastatisk brystkreft er lagt ut under fanen "behandlingsskjemaer"

10.09.14: 21.07.14: Adjuvant bisfosfonatbehandling er anbefalt av NBCG for kvinner > 55 år operert for brystkreft og som mottar systemisk kreftbehandling. Det er nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av tannproblemer og bisfosfonatbehandling, og disse er godkjent av NBCG og Tannlegeforeningen.


Nytt fra NBCG