Velkommen til NBCGs hjemmeside

NBCGs nettsider oppdateres og utvikles kontinuerlig. Tilbakemeldinger om brukervennlighet, ønsker om endringer, forslag til lenker eller aktuelt stoff etc. mottas med takk. Se nederst på siden for kontaktinformasjon.


Behandlingsanbefalinger/skjemaer - klikk her - oppdatert desember-15

Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft - klikk her

21.12.15: Referat fra styringsgruppemøte november 2015 (klikk her for link) og oppdaterte behandlingsanbefalinger er langt ut (se under fanen "behandlingsskjemaer")

26.08.15: Referat fra styringsgruppemøte fra juni 2015 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre samt under "arkiv"

22.01.15: Referat fra styringsgruppemøte i NBCG fra november 2014 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre, samt under "arkiv"). Det er også lagt ut "Nytt fra NBCG" på de samme stedene.

14.10.14: Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert i tråd med endringer vedtatt i NBCG ved styringsgruppemøtet i juni.

16.09.14: Oppdatert behandlingsskjema for ikke-hormonell behandling av metastatisk brystkreft er lagt ut under fanen "behandlingsskjemaer"

10.09.14: 21.07.14: Adjuvant bisfosfonatbehandling er anbefalt av NBCG for kvinner > 55 år operert for brystkreft og som mottar systemisk kreftbehandling. Det er nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av tannproblemer og bisfosfonatbehandling, og disse er godkjent av NBCG og Tannlegeforeningen.


Nytt fra NBCG

Referat fra styringsgruppemøte november 2015 og oppdaterte behandlingsalgoritmer er lagt utNye retningslinjer for adjuvant systemisk behandling gjeldende fra 1.september 2015 er lagt ut - se under behandlingsskjemaer

Referat fra styringsgruppemøte 11. juni 2015 er ferdigstilt.


Ny versjon av ikke-medikamentell behandling for metastatisk sykdom gjeldende fra september -14 er lagt ut


Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert 14.10.14 (se egen link)

Referat fra styringsgruppemøte 19. november 2014

Nytt fra NBCG 1. september 2014


Adjuvant bisfosfonat - retningslinjer