Velkommen til NBCGs nettsider


Erik Wist, leder NBCG


10.09.14: Referat fra styringsgruppemøte i NBCG fra juni 2014 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre, samt under "arkiv"). Det er også lagt ut "Nytt fra NBCG" på de samme stedene.

21.07.14: Adjuvant bisfosfonatbehandling er anbefalt av NBCG for kvinner > 55 år operert for brystkreft og som mottar systemisk kreftbehandling. Det er nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av tannproblemer og bisfosfonatbehandling, og disse er godkjent av NBCG og Tannlegeforeningen.

Behandlingsanbefalinger

Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft (trykk her for å linkes til programmet)