Velkommen til NBCGs hjemmeside

NBCGs nettsider oppdateres og utvikles kontinuerlig. Tilbakemeldinger om brukervennlighet, ønsker om endringer, forslag til lenker eller aktuelt stoff etc. mottas med takk. Se nederst på siden for kontaktinformasjon.


_______________________________________________________________________________________________________________
NBCGs nasjonale fagmøte 2016: Klikk her for program
NBCGs nasjonale fagmøte avholdes fredag 17. juni klokken 10.00-15.30 (registrering fra kl 9.30)
Sted: Auditoriet i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus.
Møteprogram er nå lagt ut (se link over).

Arrangementet er nå dessverre helt fullbooket med 160 påmeldte!

_____________________________________________________________________________
Professor Erik Wist gikk nylig av som leder av NBCG etter 14 år ved "roret". Her følger hans oversikt over betydningsfulle endringer i brystkreftbehandlingen gjennom hans periode som leder. Styringsgruppen i NBCG er svært takknemlig for det store og viktige arbeid som Erik Wist har lagt ned for NBCG gjennom disse 14 år, og de mange år tidligere som styringsgruppemedlem. KLIKK HER

____________________________________________________________________________________________________________________
15.02.16: Nytt Nasjonalt handlingsprogram er utarbeidet. Se link under fanen "retningslinjer"
Hva er nytt i denne versjonen av Handlingsprogrammet? Klikk her: Nytt I Handlingsprogrammet
________________________________________________________________________________________________
21.12.15: Referat fra styringsgruppemøte november 2015 (klikk her for link) og oppdaterte behandlingsanbefalinger er langt ut (se under fanen "behandlingsskjemaer")
_______________________________________________________________________________________________________________
26.08.15: Referat fra styringsgruppemøte fra juni 2015 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre samt under "arkiv")
_______________________________________________________________________________________________________________
22.01.15: Referat fra styringsgruppemøte i NBCG fra november 2014 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre, samt under "arkiv"). Det er også lagt ut "Nytt fra NBCG" på de samme stedene.
_______________________________________________________________________________________________________________
14.10.14: Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert i tråd med endringer vedtatt i NBCG ved styringsgruppemøtet i juni.
_______________________________________________________________________________________________________________
16.09.14: Oppdatert behandlingsskjema for ikke-hormonell behandling av metastatisk brystkreft er lagt ut under fanen "behandlingsskjemaer"
_______________________________________________________________________________________________________________
10.09.14: 21.07.14: Adjuvant bisfosfonatbehandling er anbefalt av NBCG for kvinner > 55 år operert for brystkreft og som mottar systemisk kreftbehandling. Det er nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av tannproblemer og bisfosfonatbehandling, og disse er godkjent av NBCG og Tannlegeforeningen.


Nytt fra NBCG

Referat fra styringsgruppemøte november 2015 og oppdaterte behandlingsalgoritmer er lagt utNye retningslinjer for adjuvant systemisk behandling gjeldende fra 1.september 2015 er lagt ut - se under behandlingsskjemaer

Referat fra styringsgruppemøte 11. juni 2015 er ferdigstilt.


Ny versjon av ikke-medikamentell behandling for metastatisk sykdom gjeldende fra september -14 er lagt ut


Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert 14.10.14 (se egen link)

Referat fra styringsgruppemøte 19. november 2014

Nytt fra NBCG 1. september 2014


Adjuvant bisfosfonat - retningslinjer