Velkommen til NBCGs hjemmeside

NBCGs nettsider oppdateres og utvikles kontinuerlig. Tilbakemeldinger om brukervennlighet, ønsker om endringer, forslag til lenker eller aktuelt stoff etc. mottas med takk. Se nederst på siden for kontaktinformasjon.

___________________________________________________________________________________________
17.10.16: Dokumentet "Oversikt NBCG retningslinjer for lokal behandling hvor det er utført kirurgi primært" er oppdatert med ny versjon under fanen "Behandlingsskjemaer".
_______________________________________________________________________________________________________________
20.09.16: Informasjon om lipofilling er lagt ut under fanen "Retningslinjer"
_______________________________________________________________________________________________________________
25.08.16: Referat fra styringsgruppemøtet fra juni 2016 er nå lagt ut - klikk her eller se under fanen Arkiv/lenker.
Det er også lagt ut dokument om fertilitetsbevarende tilbud, se under fanen Retningslinjer.

_____________________________________________________________________________

Nytt fra NBCG

Referat fra styringsgruppemøtet juni 2016 er lagt ut

Dokument om fertilitetsbevarende tilbud ved brystkreft er lagt ut


Referat fra styringsgruppemøte november 2015 og oppdaterte behandlingsalgoritmer er lagt utNye retningslinjer for adjuvant systemisk behandling gjeldende fra 1.september 2015 er lagt ut - se under behandlingsskjemaer

Referat fra styringsgruppemøte 11. juni 2015 er ferdigstilt.


Ny versjon av ikke-medikamentell behandling for metastatisk sykdom gjeldende fra september -14 er lagt ut


Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert 14.10.14 (se egen link)

Referat fra styringsgruppemøte 19. november 2014

Nytt fra NBCG 1. september 2014


Adjuvant bisfosfonat - retningslinjer