Velkommen til NBCGs nettsider

AFTENPOSTENS SAK OM PERJETA - KLIKK HER FOR LINKBehandlingsanbefalinger

Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft (trykk her for å linkes tilprogrammet)
14.10.14: Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert i tråd med endringer vedtatt i NBCG ved styringsgruppemøtet i juni.

16.09.14: Oppdatert behandlingsskjema for ikke-hormonell behandling av metastatisk brystkreft er lagt ut under fanen "behandlingsskjemaer"

10.09.14: Referat fra styringsgruppemøte i NBCG fra juni 2014 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre, samt under "arkiv"). Det er også lagt ut "Nytt fra NBCG" på de samme stedene.

21.07.14: Adjuvant bisfosfonatbehandling er anbefalt av NBCG for kvinner > 55 år operert for brystkreft og som mottar systemisk kreftbehandling. Det er nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av tannproblemer og bisfosfonatbehandling, og disse er godkjent av NBCG og Tannlegeforeningen.