Velkommen til NBCGs nettsider


Erik Wist, leder NBCG


21.07.14: Adjuvant bisfosfonatbehandling er anbefalt av NBCG for kvinner > 55 år operert for brystkreft og som mottar systemisk kreftbehandling. Det er nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av tannproblemer og bisfosfonatbehandling, og disse er godkjent av NBCG og Tannlegeforeningen.

Behandlingsanbefalinger

Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft (trykk her for å linkes til programmet)