Velkommen til NBCGs hjemmeside

NBCGs nettsider oppdateres og utvikles kontinuerlig. Tilbakemeldinger om brukervennlighet, ønsker om endringer, forslag til lenker eller aktuelt stoff etc. mottas med takk. Se nederst på siden for kontaktinformasjon.

___________________________________________________________________________________________
17.10.16: Dokumentet "Oversikt NBCG retningslinjer for lokal behandling hvor det er utført kirurgi primært" er oppdatert med ny versjon under fanen "Behandlingsskjemaer".
_______________________________________________________________________________________________________________
20.09.16: Informasjon om lipofilling er lagt ut under fanen "Retningslinjer"
_______________________________________________________________________________________________________________
25.08.16: Referat fra styringsgruppemøtet fra juni 2016 er nå lagt ut - klikk her eller se under fanen Arkiv/lenker.
Det er også lagt ut dokument om fertilitetsbevarende tilbud, se under fanen Retningslinjer.

____________________________________________________________________________________________

Invitasjon til fagdag for sykepleiere innen brystkreftbehandling: Psykososiale utfordringer ved brystkreft 27. oktober 2016


Trykk her for invitasjon
Trykk her for program

Trykk her for link til påmelding

Kontaktperson: Anne Lise Flatland, ALF@ous-hf.no
_____________________________________________________________________________
Professor Erik Wist gikk nylig av som leder av NBCG etter 14 år ved "roret". Her følger hans oversikt over betydningsfulle endringer i brystkreftbehandlingen gjennom hans periode som leder. Styringsgruppen i NBCG er svært takknemlig for det store og viktige arbeid som Erik Wist har lagt ned for NBCG gjennom disse 14 år, og de mange år tidligere som styringsgruppemedlem. KLIKK HER

________________________________________________________________________________________________
21.12.15: Referat fra styringsgruppemøte november 2015 (klikk her for link) og oppdaterte behandlingsanbefalinger er langt ut (se under fanen "behandlingsskjemaer")
_______________________________________________________________________________________________________________
26.08.15: Referat fra styringsgruppemøte fra juni 2015 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre samt under "arkiv")
_______________________________________________________________________________________________________________
22.01.15: Referat fra styringsgruppemøte i NBCG fra november 2014 er nå lagt ut (se link i spalten til venstre, samt under "arkiv"). Det er også lagt ut "Nytt fra NBCG" på de samme stedene.
_______________________________________________________________________________________________________________
14.10.14: Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert i tråd med endringer vedtatt i NBCG ved styringsgruppemøtet i juni.
_______________________________________________________________________________________________________________
16.09.14: Oppdatert behandlingsskjema for ikke-hormonell behandling av metastatisk brystkreft er lagt ut under fanen "behandlingsskjemaer"
_______________________________________________________________________________________________________________
10.09.14: 21.07.14: Adjuvant bisfosfonatbehandling er anbefalt av NBCG for kvinner > 55 år operert for brystkreft og som mottar systemisk kreftbehandling. Det er nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av tannproblemer og bisfosfonatbehandling, og disse er godkjent av NBCG og Tannlegeforeningen.


Nytt fra NBCG

Referat fra styringsgruppemøtet juni 2016 er lagt ut

Dokument om fertilitetsbevarende tilbud ved brystkreft er lagt ut


Referat fra styringsgruppemøte november 2015 og oppdaterte behandlingsalgoritmer er lagt utNye retningslinjer for adjuvant systemisk behandling gjeldende fra 1.september 2015 er lagt ut - se under behandlingsskjemaer

Referat fra styringsgruppemøte 11. juni 2015 er ferdigstilt.


Ny versjon av ikke-medikamentell behandling for metastatisk sykdom gjeldende fra september -14 er lagt ut


Nasjonalt handlingsprogram er oppdatert 14.10.14 (se egen link)

Referat fra styringsgruppemøte 19. november 2014

Nytt fra NBCG 1. september 2014


Adjuvant bisfosfonat - retningslinjer