Avsluttede studier

NBCG1: Tamoxifen vs kontroll
NBCG2: Zoladex versus tamoxifen
NBCG3 Tamoxifen versus megestrol acetat
NBCG4 DCIS studie, ble stoppet pga liten inklusjon.
NBCG5 Adjuvant clodronat studie

I tillegg ble NBCG8 aldri oppstartet (Herceptin ved metastatisk sykdom)
Det finnes også to avsluttede protokoller som ikke er nummerert:

1) Droloxifen studien
2) Zoladex versus zoladex + tamixifen