Pågående studier åpne for inklusjon

EBBA2 (NBCG14) (Inger Thune)
DoseDense (Per E Lønning)
KAMILLA (T-DM1) (Erik Wist)
Hypofraksjonert strålebehandling (Ingvild Mjaaland)
ICORG 13-10. TH vs THL (Anna Sætersdal).
BELLE-3 (etter progresjon på everolimus)(Per E. Lønning)
BROCADE (AbbVie studien M12-895)(Hans Petter Eikesdal)
NeoBCT studien (Naume)
MONA-LEESA 2 (Ida Rise Svanberg)
BERENICE (Hege Oma Ohnstad)
KAITHLIN (Olav Engebråten)