Pågående studier, lukket for inklusjon

NBCG VI Neoadjuvant (Neotax-studien) (Per E Lønning).
NBCG IX SATT studien (Bjørn Naume).
Status NOWAC-studien (Eilif Lund).
NBCG12 (ALTTO) (Anna Sætersdal).
NBCG13 (NeoALTTO)(Bjørn Naume)
Algetastudien BC1-9 (OUS)(Bjørn Naume)
SafeHER (OUS, SUS, Sørlandet)(Erik Wist)
TH3RESA studien (OUS)(T-DM1)(Bjørn Naume)
Targit studien (St Olav) (Steinar Lundgren)
NeoAva (OUS + St Olav)(Olav Engebråten)