Invitasjon til norsk aften / oppsummeringsmøte i San Antonio (SABCS 2017)

I forbindelse med årets SABCS møte i San Antonio inviterer NBCG til oppsummeringsmøte for helsepersonell, forskere og pasientforeninger.

Møtet arrangeres fredag 8. desember på Henry B Gonzales Covention Center, Rom 209. Dørene åpnes kl 18.00, selve møtet begynner kl 18.30 og avsluttes 20.30.

Opplegg:
Alle oppfordres til å ta med seg inntrykk, interessante nyheter og innspill til diskusjon i møtet. Dette vil danne grunnlag for møtets innhold.

Bevertning:
Under møtet: Hver enkelt betaler for mineralvann/snacks etter ønske.
Etter møtet: Det bestilles bord for en felles middag for dem som måtte ønske det på Restaurant Paesanos på River Walk fra kl 21.00. Hver enkelt betaler selv for dette.

Tilbakemelding om ønsket deltagelse og middag sendes turid.aas@helse-bergen.no eller via sms til nummer 91864280.