Nytt fra NBCG september 2022

Referat fra NBCGs styringsgruppemøte 16.06.22 er nå ferdigstilt og kan leses her.