NBCGs arbeidsutvalg

Kontaktinformasjon

Professor/overlege Bjørn Naume
Avdeling for Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
Leder
bna@ous-hf.no

Overlege Ellen Schlichting
Avdeling for Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
Nestleder
elschl@ous-hf.no

Overlege Hans Petter Eikesdal
Onkologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
hans.petter.eikesdal@helse-bergen.no

Overlege Egil Støre Blix
Avdeling for Kreftbehandling, Universitetssykehuset Nord-Norge
egil.store.blix@unn.no

Overlege Anette Heie
Avdeling for Bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssykehus
anette.heie@helse-bergen.no