Arbeidsgrupper i NBCG

Radiologi

 • Solveig Roth Hoff, Ålesund sykehus, leder, sorohoff@gmail.com
 • Hildegunn Aase, Haukeland universitetssykehus, hildegunn.siv.aase@helse-bergen.no
 • Linda Romundstad, Vestre Viken Drammen sykehus, linda.romundstad@vestreviken.no
 • Gunn Aagedal Hervold, Sørlandet Sykehus Kristiansand,  gunn.hervold@sshf.no
 • Enno Roedgerts, Nordlandssykehuset, enno.rodegredts@nordlandssykehuset.no
 • Hilde Bjørndal, Vestre Viken, hbj@vestreviken.no

Patologi

 • Lars A. Akslen, Haukeland universitetssykehus, leder, lars.akslen@gades.uib.no
 • Elin Mortensen, Universitetssykehuset Nord-Norge, elin.mortensen@unn.no
 • Marianne Brekke, St Olavs hospital, marianne.birgitte.brekke@stolav.no
 • Jon Lømo, Oslo universitetssykehus, joloem@ous-hf.no
 • Tor Audun Klingen, Sykehuset i Vestfold Tønsberg,  tor.klingen@siv.no

Arvelig kreft

 • Hildegunn Høberg Vetti, Haukeland universitetssykehus, hildegunn.hoberg.vetti@helse-bergen.no
 • Benytter den nasjonale arbeidsgruppen for arvelig kreft og kontakter de andre ansvarsgruppene i nbcg ved spørsmål om endringer i Handlingsprogrammet.

Kirurgi

 • Ellen Schlichting, leder, Oslo universitetssykehus, leder, elschl@ous-hf.no
 • Helle Skjerven, Vestre Viken Drammen sykehus, helle.Skjerven@vestreviken.no
 • Monica Engstrøm, St.Olavs hospital, monica.jernberg.engstrom@stolav.no
 • Anette Heie, Haukeland universitetssykehus, anette.heie@helse-bergen.no
 • Marit H. Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, marit.helene.hansen@unn.no
 • Christian Korvald, Oslo universitetssykehus, ckorvald@ous-hf.no (vedr. rekonstruksjon)

Stråleterapi

 • Egil Støre Blix, Universitetssykehuset Nord-Norge, leder, egil.store.blix@unn.no
 • Ingvil Mjåland, Stavanger universitetssykehus, mjin@sir.no
 • Kristin Reinertsen, Oslo universitetssykehus, kvr@ous-hf.no
 • Vidar Flote, Oslo universitetssykehus, vidar.flote@ous-hf.no
 • Bjørn Naume, Oslo universitetssykehus, bna@ous-hf.no

Medikamentell behandling

 • Bjørn Naume, Oslo universitetssykehus, bna@ous-hf.no
 • Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssykehus, hans.petter.eikesdal@helse-bergen.no
 • Sunil X Raj, St Olavs hospital, sunil.xavier.raj@stolav.no
 • Olav Engebråten, Oslo universitetssykehus, oen@ous-hf.no
 • Egil Støre Blix, Universitetssykehuset Nord-Norge, egil.store.blix@unn.no