Avsluttede studier

 • NBCG1: Tamoxifen vs kontroll
 • NBCG2: Zoladex versus tamoxifen
 • NBCG3 Tamoxifen versus megestrol acetat
 • NBCG4 DCIS studie, ble stoppet pga liten inklusjon.
 • NBCG5 Adjuvant clodronat studie

Avsluttede studier uten NBCG nummerering

 • I-BCT
 • Neo-BCT-2
 • ICON
 • Droloxifen studien
 • Zoladex versus zoladex + tamixifen
 • Algetastudien BC1-9 (OUS) (Bjørn Naume)
 • TH3RESA studien (OUS) (T-DM1) (Bjørn Naume)
 • KAMILLA (T-DM1). PI: Kristin Reinertsen.
 • LYTIX, PI: Pål Fr. Brunsvig.

I tillegg ble NBCG8 aldri oppstartet (Herceptin ved metastatisk sykdom)