Avsluttede studier

  • NBCG1: Tamoxifen vs kontroll
  • NBCG2: Zoladex versus tamoxifen
  • NBCG3 Tamoxifen versus megestrol acetat
  • NBCG4 DCIS studie, ble stoppet pga liten inklusjon.
  • NBCG5 Adjuvant clodronat studie

Avsluttede studier uten NBCG nummerering

  • Droloxifen studien
  • Zoladex versus zoladex + tamixifen
  • Algetastudien BC1-9 (OUS) (Bjørn Naume)
  • TH3RESA studien (OUS)(T-DM1) (Bjørn Naume)

I tillegg ble NBCG8 aldri oppstartet (Herceptin ved metastatisk sykdom)