Medikamentell behandling

Adjuvant systemisk behandling (01.02.18) – V3

Adjuvant systemisk behandling av pasienter med HR+HER2- pT1-2pN0 status når Prosigna-test er utført (14.11.18)

Algoritmeskjema for (dis)kontinuering av trastuzumab basert på LVEF

Informasjon om tann- og kjeveproblemer og bifosfonatbehandling (22.05.14)

Behandlingsalgoritme ved primært inoperabel brystkreft fra november 2015 (18.11.15)

Endokrin behandling av metastaser (01.02.18) – V2

Ikke-hormonell behandling av metastaser gjeldende fra november 2018 (14.11.18)

Estimering av risiko for metastaser etter 5 år med endokrin behandling. Kalkulator åpnes på ny side. Estimering i henhold til Dowsett et al . J Clin Oncol. 2018 Jul 1;36(19):1941-1948.