Pågående studier, lukket for inklusjon

 • NBCG 6 Neoadjuvant (Neotax-studien). PI: Per E. Lønning.
 • NBCG 9 SATT studien. PI: Bjørn Naume.
 • NOWAC-studien. PI: Eilif Lund.
 • NBCG12 (ALTTO). PI: Anna Sætersdal.
 • NBCG13 (NeoALTTO). PI: Bjørn Naume.
 • Targit studien (St Olav). PI: Steinar Lundgren.
 • NeoAva (OUS + St Olav). PI: Olav Engebråten.
 • SafeHER (OUS, SUS, Sørlandet). PI: Kristin Reinertsen.
 • DoseDense. PI: Per E Lønning.
 • BELLE-3 (etter progresjon på everolimus). PI: Per E. Lønning.
 • NeoBCT studien. PI: Bjørn Naume.
 • MONA-LEESA 2. PI: Ida Rise Svanberg.
 • BERENICE. PI: Hege Oma Ohnstad.
 • KAITHLIN. PI: Olav Engebråten.
 • ICORG 13-10. TH vs THL. PI: Anna Sætersdal.
 • Hypofraksjonert strålebehandling. PI: Ingvild Mjaaland.
 • Impassion 131. PI: Bjørnar Gilje.
 • Bay BC Ra233 Study A (16928) studien, PI: Bjørn Naume.
 • EBBA2, PI: Inger Thune.
 • COMPLEEMENT-1, PI: Louay Garabet.
 • BROCADE 3, PI: Hans Petter Eikesdal.
 • Bay BC Ra233 Study B (17096), PI: Bjørn Naume.
 • PETREMAC, PI:  Hans Petter Eikesdal.
 • POSITIVE studien. PI: Anna Sætersdal.
 • ALICE PI: Jon Amund Kyte.
 • Skagen Trial 1 PI: Ingvil Mjaaland.