NBCGs revisjoner i Nasjonalt handlingsprogram i perioden 20.12.07-23.05.13