Nytt fra NBCG februar 2014

11. februar 2014

NBCG avholdt sitt styringsgruppemøte den 20. november 2013. Fyldig referat av de saker som ble gjennomgått finnes under fanen Arkiv – Møtereferater på vår nettside.

Det informeres spesielt at revisjon av Handlingsprogrammet basert på endringer vedtatt på styringsgruppemøte i juni 2013 (se nyheter september 2013 og referat styringsgruppemøte juni 2013), samt forespeilet revisjon av radiologi og patologirelaterte problemstillinger, ble gjennomgått og i prinsippet godkjent. Handlingsprogrammet ble fra NBCG sin side ferdigstilt i etterkant av styringsgruppemøtet og inkluderer endringer/justeringer av tekst på følgende områder:

o Utredning og diagnostikk av brystkreft og premaligne lidelser (radiologi og patologi)
o Kirurgisk behandling av brystkreft
o SN diagnostikk lokalavanserte
o BCT indikasjoner ved DCIS (øvre grense for tumorstørrelse er fjernet)
o Stråleterapi (hypofraksjonert behandling)
o Adjuvant systemisk behandling (inkl ny behandlingsalgoritme)
o Endokrin behandling av metastatisk brystkreft
o Ikke hormonell behandling av metastatisk brystkreft
o Risikoreduserende mastectomi
o Klargjøring av kontrollopplegget etter behandling av premaligne lidelser (LCIS, DCIS, ADH).

Publiserbar versjon av Handlingsprogrammet vil legges ut etter at det er gjennomgått av Helsedirektoratet.

NBCGs behandlingsanbefalinger vil fra 2014 være identisk med Handlingsprogrammet for brystkreft (Helsedirektoratet), som NBCG også er forfatter av.

Behandlingsalgoritmer finnes under «Tilleggsopplysninger…» under fanen NBCGs behandlingsanbefalinger.

NBCG arbeider nå med å lage ny nettside. Når denne er på plass vil lenke til nytt Handlingsprogram legges ut.