Nytt fra NBCG september 2012

1. september 2012

NBCG avholdt sitt styringsgruppemøte den 14. juni. Fyldig referat av de saker som ble gjennomgått finnes under fanen Arkiv – Møtereferater. Dette inkluderer endringer i NBCGs anbefalinger på følgende punkter:

 • Endringer i indikasjoner/kontraindikasjoner for brystbevarende kirurgi
 • Det åpnes for å utelate axilletoilette ved 1 eller 2 positive (inkludert makroskopisk positive) SN i forbindelse med brystbevarende kirurgi, etter nærmere angitte kriterier.
 • Postmenopausale pasienter med indikasjon for adjuvant systemisk behandling anbefales zoledronsyre hver 6. mnd i 5 år.
 • Alternative adjuvante behandlingsregimer (TAC, TCH) er kommentert.
 • Denosumab (Xgeva) inkluderes i anbefalingene for bruk av benstyrkende behandling ved skjelettmetastaser

Det henvises til referatet for fullstendige opplysninger.

Det er ferdigstilt nye kapitler i NBCGs behandlingsanbefalinger for

 • 11 Histopatologisk diagnostikk av betydning for behandlingsvalg ved invasiv brystkreft (liten justering)
 • 12 Lokoregional stråleterapi (justeringer)
 • 13 Adjuvant systemisk behandling
 • 16 Sarcomatoide svulster (liten justering)
 • 18 Standard cytostatisk behandling av metastatisk brystkreft (lagt inn rett dosering av eribulin, lagt til referanse)
 • 19 Skjelettmetastaser og bruk av bisfosfonater eller denosumab
 • 20 Behandling av lokoregionale residiv (lagt til referanseliste)

Det er laget ny tabellarisk oversikt over NBCGs retningslinjer for adjuvant behandling.

Nytt kapittel omhandlende lokal og regional kirurgisk behandling er under arbeid og legges ut litt senere.