DBCG RT NATURAL

DGBC NATURAL studien (NBCG21). Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarelse for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium.

KRITERIER FOR PATIENTINKLUSION

Følgende patient- og tumorkarakteristika skal være tilstede:

 1. Kvinder, som er fyldt 60 år på operationsdagen.
 2. Kirurgisk behandling skal være lumpektomi. Der skal være tale om radikal operation efter DBCG’s retningslinjer med resektionsmarginer (såvel DCIS som invasiv carcinom), dvs mikroskopisk margin ≥2mm. Der er ingen afstandskrav til bundfascien eller huden; dog må der ikke være indvækst i bundfascien eller huden.
 3. Tumor skal være non-lobulær adenocarcinom med tumorstørrelse ≤20 mm (pT1), unilateral og unifokal.
 4. Tumor skal have malignitetsgrad I eller II, være positiv (≥10%) for østrogen receptor og have negativ HER2 status.
 5. Hvis der er DCIS til stede i tumor, skal der være tale om en minimal DCIS komponent, som skal udgøre <20% af tumors størrelse#. Der må ikke være DCIS i afstand fra tumor, dvs ikke DCIS fritliggende omkring tumor.
 6. Patienten skal være undersøgt i axillen enten med sentinel node teknik, eller med fjernelse af minimum axillære lymfeknuder level I og II. Patienten skal være pN0M0. Enkeltcellemetastaser i axillen accepteres, mens mikrometastaser ikke accepteres.
 7. Patienten bør være randomiseret inden 42 dage fra seneste operation for c. mammae (lumpektomi, reexcision, axil-operation).
 8. Patienter med tidligere non-mamma malignitet er inkluderbare, såfremt de har været sygdomsfrie ≥ 5 år før randomisering, og deres læge vurderer, at de har lav risiko for tilbagefald af den tidligere cancer. Patienter med følgende typer cancer er inkluderbare trods diagnose/behandling indenfor de seneste 5 år: carcinoma in situ cervicis, carcinoma in situ coli, melanoma in situ, og basalcellecarcinom og planocellulært carcinom i huden.
 9. Opfølgning praktisk gennemførlig i 10 år, herunder forventet restlevetid minimum 10 år.

#Angivelsen vedr 20% DCIS er ment som en vejledning til onkologerne, og er ikke et tal, som patologerne forventes at rapportere.

PATIENT EKSKLUSIONSKRITERIER

 1. Mænd kan ikke inkluderes i denne protokol. Kvinder med én eller flere af følgende forhold kan ikke inkluderes i dette studium.
 2. Lobulært carcinom, DCIS eller ikke-epiteliale tumorer.
 3. Histologisk positive lymfeknuder klassificeret fra og med mikrometastase. Vær opmærksom på, at lymfeknude-metastaser beliggende i mammavæv betragtes som axillære lymfeknude-metastaser.
 4. Tidligere ca mammae eller DCIS
 5. Arvelig brystkræft, f.eks. BRCA muteret eller anden genetisk højrisiko situation for at udvikle en ny brystkræft
 6. Patienten må ikke modtage / have modtaget anden behandling rettet mod den aktuelle c.mammae, herunder yderligere strålebehandling, kemoterapi, eller targeteret terapi. Systemisk behandling efter DBCGs retningslinier er tilladt, incl endokrin terapi og zoledronsyre. 
 7. Tidligere strålebehandling mod bryst eller thorax uanset årsag.
 8. Psykiatrisk eller misbrugsproblematik eller anden tilstand, som i behandlerens øjne forhindrer patienten i at opfylde kravene fra studiet, herunder alvorlige sprogvanskeligheder.

Bemærk, at patienten også kan indgå i studiet, hvis hun har brystimplantater.