Intraoperativ strålebehandling av brystkreftpasienter

En kvalitetssikringsstudie (etter Targit studien). PI: Steinar Lundgren.

Inklusjonskriterier:
alder>45 år
cT2 tumor (<2cm)
Ingen kjente lymfeknute metastaser

Eksklusjonskriterier

Lobulært carcinom
DCIS
cN1 med positiv cytologi
Annen cancer/lokalavansert (T4)