NBCGs fagmøte

Årets fagmøte blir arrangert 16.06.2017 i OCCI-bygget ved Radiumhospitalet.

Program ligger her.

Påmelding gjøres her innen 10. juni.