Aphinitystudien i Dagens Medisin

Overlege og medlem av NBCGs arbeidsutvalg Hans Petter Eikesdal uttaler seg om resultatene fra brystkreftstudien Aphinity. Resultatene var etterlengtet, og mindre lovende enn forventet. Les saken i Dagens Medisin.