NBCGs fagmøte 16. juni

NBCGs styringsgruppemøte ble avholdt på Gardermoen torsdag 15. juni, og den påfølgende fredagen ble NBCGs fagmøte avholdt i OCCI-bygget på Radiumhospitalet, Oslo. To av dagens foredragsholdere var Mitch Dowsett, Royal Marsden Hospital, og Birgitte V. Offersen, Aarhus Universitetshospital.

BirgitteOffersenBjørnNaumeMitchDowsett
Birgitte V. Offersen, Bjørn Naume, Mitch Dowsett.