Velkommen til ny nettside!

Innpakningen er ny og innholdet er mer utfyllende enn tidligere. På disse sidene vil du finne alt som tidligere har ligget ute på NBCG.no. I tillegg er nettsiden oppdatert med blant annet flere av de tidligere behandlingsskjemaene og flere årganger av Nasjonalt Handlingsprogram. Utfyllende detaljer som pågående og avsluttede studier finner du også her.

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill eller spørsmål til siden.