Nytt fra NBCG

Vinterens styringsgruppemøte ble avholdt 15. november. Referatet fra møtet kan leses her, og er i tillegg lagt sammen med tidligere møtereferater i arkivet.

Her er en oppdatering på hva som er Nytt fra NBCG (word-fil) etter styringsgruppemøtet 15. november.