Nytt fra NBCG og referat fra styringsgruppemøte november 2018

14. november 2018 ble det avholdt styringsgruppemøte i NBCG. Referatet fra møtet kan leses her, og er i tillegg lagt sammen med tidligere møtereferater i arkivet.

Her er en oppdatering på hva som er Nytt fra NBCG etter styringsgruppemøtet.