Kreftforskningspris til NBCG

Det er med stor glede vi kan fortelle at Kong Olav Vs kreftforskningspris i år tildeles to prisvinnere, og NBCG er én av dem! Prisen går også til professor Anne Simonsen.

Hans Majestet Kong Harald overrakte prisen på vegne av Kreftforeningen 9. april i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo. Det er første gang prisen tildeles to vinnere.

Kreftforeningen skriver dette i sin begrunnelse av NBCG som én av årets prisvinnere:

NBCG gir stadig bedre brystkreftbehandling

Norsk brystkreftgruppe er et klinisk forskningsmiljø bestående av 30 leger og forskere fra hele landet som får prisen for å gjennom over 30 år ha jobbet for bedre brystkreftbehandling.

Sammen er de involvert i store nasjonale og internasjonale kliniske brystkreftstudier, samt utvikler nasjonale retningslinjer for brystkreftbehandling i Norge. Dette har uten tvil hatt stor betydning for tidligere og kommende brystkreftpasienter i Norge. I fremtiden vil gruppen fortsette å jobbe for bedre behandling av de som rammes av brystkreft.

Anne Simonsen er professor ved Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Hun tildeles prisen for sitt viktige arbeid innen cellebiologisk grunnforskning. Vi er stolte over å motta prisen ved siden av Professor Simonsen!

Foto øverst i saken: NBCG mottar Kong Olav Vs kreftforskningspris. Fra venstre: Anne Lise Ryel, H.M. Kong Harald, Bjørn Naume, Ellen Schlichting, Erik Wist, Turid Aas og Gunn-Elin Bjørneboe. Fotograf: Linda Næsfeldt.