Referat fra styringsgruppemøte

13. juni 2019 ble det avholdt styringsgruppemøte i NBCG. Referatet fra møtet kan leses her, og er i tillegg lagt sammen med tidligere møtereferater i arkivet.

Ukategorisert