(Neo)adjuvant pertuzumab

NBCG anbefaler nå bruk av pertuzumab som del av neoadjuvant og adjuvant behandling for HER2 positiv brystkreft i lokalavansert stadium eller ved stadium 2 med lymfeknutemetastaser. Anbefalingen vil legges inn i neste versjon av Handlingsprogrammet. Anbefalingen kan leses i sin helhet her.