Nytt fra NBCG februar 2020

20. november 2019 ble det avholdt styringsgruppemøte i NBCG. Referatet fra møtet kan leses her, og er i tillegg lagt sammen med tidligere møtereferater i arkivet.

OPTIMA studien har oppdatert sine inklusjonskritterier. Se flere detaljer her.

POSITIVE studien er nå lukket for inklusjon. Man kan fortsatt se inklusjon- og eksklusjonskriteriene her.

Oversikt over studier i Norge ut i fra behandlingssituasjon er oppdatert til Versjon N1.8. Se oversikten her.