Nytt fra NBCG mai 2020

Nytt handlingsprogram er nå ferdigstilt i pdf versjon og kan finnes her. Web versjonen er ennå ikke ferdigstilt. Det vil i tillegg komme en mindre oppdatering i etterkant av NBCGs styringsgruppemøte i juni. Denne vil inkludere blant annet tekst knyttet til bruk av anti-PD-L1 til pasienter med trippel negativ metastatisk brystkreft.