Nytt fra NBCG september 2020

11. juni 2020 ble det avholdt styringsgruppemøte i NBCG. Referatet fra møtet kan leses her, og er i tillegg lagt sammen med tidligere møtereferater i arkivet.