Nytt fra NBCG januar 2021

Utlysning av forskningsmidler fra NBCG

NBCG fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris på 1 million kroner i 2019. Det er besluttet at beløpet skal benyttes til å støtte igangsettelse av nye forskningsprosjekter innen diagnostikk, utredning eller behandling av brystkreft. 

Utgangspunkt for søknad/fordeling av midler:

  • Midlene skal brukes til igangsetting av nye studier
  • Prosjektet bør involvere minst 3 sykehus og minst et ikke-universitetssykehus og gjerne flere helseregioner
  • Hvert prosjekt kan støttes med inntil cirka kr. 200.000,-
  • Midlene kan brukes til frikjøp/lønn, driftsutgifter i oppstartsfasen eller utstyr
  • Søker må ha doktorgrad, klinisk forskningskompetanse og være i et forskningsmiljø

Søknaden skal ikke overskride fem sider og skal inneholde:

  • Kortfattet prosjektbeskrivelse
  • Beskrivelse av forskningsgruppe/forskningsmiljø
  • Evt. veiledererklæring hvis relevant
  • Kort CV med inntil 10 viktige publikasjoner fra de siste år
  • Et forenklet budsjett

Dersom det også er ferdigstilt komplett prosjektbeskrivelse, kan denne vedlegges til informasjon.

Det er åpen søknadsfrist (inntil pengene er brukt opp) og søknad sendes elektronisk til BNA@ous-hf.no. Søknader vurderes av AU i nbcg inntil 4 ganger årlig og godkjennes av styringsgruppen.

Midlene utbetales til forskningskonto etter faktura til nbcg.