NBCGs fagmøte 2020

NBCG avholdt nasjonalt fagmøte som webinar («live streaming») fredag 20.11.20.

På grunn av Covid-19 pandemien ble NBCGs fagmøte i forbindelse med Onkologisk Forum avholdt som et webinar. Det ble gjennomført fredag 20.11.20.

Trykk her for å se foredragene i etterkant.