Nytt fra NBCG mai 2021

NBCG vil avholde sitt fagprogram fredag 18. juni, kl. 9-15.

Programmet vil bli lagt ut på nettsidene om et par uker.

Møtet vil avholdes digitalt, men muligens med mulighet for fysisk tilstedeværelse i Auditoriet på Radiumhospitalet for de som ønsker det og dersom Covid-situasjonen tillater det.