Nytt fra NBCG mars 2021

Nasjonalt handlingsprogram 16. utgave er nå ferdigstilt i pdf versjon og kan finnes her.

Inklusjons- og eksklusjonskriteriene for ALICE studien er oppdatert. De finnes her.