Nytt fra NBCG september 2021

Referat fra NBCGs styringsgruppemøte 17.06.21 er nå ferdigstilt og kan leses her. Referatet inkluderer omtale av saker som NBCG vil inkludere i revidert handlingsprogram, som planlegges innsendt til Helsedirektoratet i september 2021.