Nytt fra NBCG oktober 2021

Nasjonalt handlingsprogram 17. utgave er nå ferdigstilt i pdf versjon og kan finnes her. En oppsummering av hva som er nytt i 17. utgave av handlingsprogrammet finner du her.