Nytt fra NBCG mai 2022

NBCG inviterer til nasjonalt fagmøte 17. juni kl. 09:30 – 15:30. Program vil legges ut om kort tid

Møtet vil avholdes fysisk i Auditoriet (hvis behov med tilhørende seminarrom) i Forskningsbygget på Radiumhospitalet

Benytt følgende lenke for påmelding: https://onkologiskforum.pameldingssystem.no/nbcg
Påmeldingsfrist senest 12.06.22