Nytt fra NBCG april 2022

Nasjonalt handlingsprogram 18. utgave er nå ferdigstilt i pdf versjon og kan finnes her. En oppsummering av hva som er nytt i 18. utgave av handlingsprogrammet finner du her.