Nytt fra NBCG desember 2022

Det har kommet 4 endrede og ett helt nytt behandlingsskjema.

Under fanen «Kirurgisk behandling» har  følgende behandlingsskjema fått en ny versjon:

Under fanen «Medikamentell behandling» har følgende behandlingsskjemaer fått ny versjon:

Under fanen «Medikamentell behandling» har følgende behandlingsskjema blitt lagt til

Du finner oversikt over alle behandlingsskjemaer her. Tidligere behandlingsskjemaer finner du her.