Nytt fra NBCG februar 2023

Referat fra NBCGs styringsgruppemøte 16.11.22 er nå ferdigstilt og kan leses her.