Nytt fra NBCG mai 2023

Program til NBCGs fagmøte 16. juni 2023 er klart. Programmet finner du her.

Fagmøtet vil avholdes fysisk i Auditoriet på Forskningsbygget, Radiumhospitalet

Minner også om at møtet vil bli overført digitalt. Det er derfor viktig at kun de som skal være tilstede fysisk, melder seg på for deltakelse via denne linken: https://onkologiskforum.pameldingssystem.no/nbcg-4