NBCGs forskningsfond

Utlysning av forskningsmidler fra NBCG

Brystkreftforeningen har fått en testamentert gave på kroner 7 388 633 øremerket forskning. Hovedstyret i Brystkreftforeningen har vedtatt å donere midlene til NBCG, hvor NBCG i sin tur sørger for at gavemidlene benyttes til brystkreftforskning etter kriterier som er nevnt i utlysningsteksten. Det er med glede vi nå annonserer at det er åpnet for å søke om midler for igangsettelse og drift av nye forskningsprosjekter innen diagnostikk, utredning eller behandling av brystkreft. Utlysningstteksten finner du her, og under fanen forskning og studier.