Nasjonalt handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram i er lagt ut på Helsedirektoratets hjemmeside. Web-versjon av handlingsprogrammet vil bli publisert innen kort tid. PDFen og sentrale endringer i handlingsprogrammet ligger under Retningslinjer.

Foto: Terje Heiestad.