Foredrag fra årets fagmøte

NBCGs årlige fagmøte ble avholdt 15. juni på Radiumhospitalet. Under ligger foredragene fra møtet og presentasjonen Nytt fra NBCG.