Nytt fra NBCG og foredrag fra årets fagmøte

NBCGs årlige fagmøte ble avholdt 15. juni på Radiumhospitalet. Under ligger foredragene fra møtet og Nytt fra NBCG.