Nytt fra NBCG februar 2021

Det er nå publisert en ny oversikt over tumorrettede intervensjonsstudier i Norge åpne for inklusjon, mer informasjon finner du her.

Følgende studier er nå avsluttet: ICON, Neo-BCT-2 og I-BCT, mer informasjon finner du her.

10. september 2021 arrangeres «HER2 – state of the art jubilee symposium ». Mer informasjon om arrangementet finner du her.