Nytt fra NBCG februar 2023 – 2

Nasjonalt handlingsprogram 19. utgave er nå ferdigstilt i pdf versjon og kan finnes her. En oppsummering av hva som er nytt i 19. utgave av handlingsprogrammet finner du her. Link til webversjonen av handlingsprogrammet finner du her.