Nytt fra NBCG – april 2023

NBCG sitt fagmøte blir arrangert fredag 16. juni 2023 fra ca. kl. 9.30 til 15.30 (programmet er ikke helt ferdig ennå). Fagmøtet avholdes i Auditoriet på Forskningsbygget, Radiumhospitalet.

Det vil bli servert en enkel lunsj, kaffe og te.

Møtet vil også bli overført digitalt. Det er derfor viktig at kun de som skal være tilstede fysisk, melder seg på for deltakelse via denne linken: https://onkologiskforum.pameldingssystem.no/nbcg-4

Link til digital overføring vil bli lagt ut nærmere når fagmøtet skal avholdes.